ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от открит конкурс в ДГС Смилян(41)

Дата на публикуване на обявата: 28-01-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смилян(21)

Дата на публикуване на обявата: 16-01-2015

Продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смилян()

Дата на публикуване на обявата: 16-01-2015

Продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |