ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 19-01-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Смилян (6)

Дата на публикуване на обявата: 18-01-2016

Заповед №6 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1617

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Смилян (2)

Дата на публикуване на обявата: 06-01-2016

Заповед №2 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1617

Документация за участие    |