ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Смилян (267)

Дата на публикуване на обявата: 29-09-2016

Заповед №267 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1681.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Смилян (268)

Дата на публикуване на обявата: 29-09-2016

Заповед №268 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за транспорт на дървесина за нуждите на ДГС Смилян.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Смилян (3321)

Дата на публикуване на обявата: 17-09-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |