ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване на открит конкурс в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 16-10-2014

Предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 14-10-2014

Предмет: "Продажба на стояща дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от Открит конкурс в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 14-10-2014

Предмет на процедурата: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |