ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Смилян (155)

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2016

Заповед №155 за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №1.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Смилян (140)

Дата на публикуване на обявата: 14-04-2016

Заповед №140 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1643.

Документация за участие    |    


Седмица на гората - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2016

Документация за участие    |