ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Смилян (195)

Дата на публикуване на обявата: 17-06-2016

Заповед №195 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1664.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Смилян (194)

Дата на публикуване на обявата: 17-06-2016

Заповед №194 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1644.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 16-06-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |