ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведен търг с тайно наддаване в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 21-11-2014

Предмет: "Продажба на стояща дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг с тайно наддаване в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Предмет: "Продажба на стояща дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Съобщение в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.

Документация за участие    |