ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2015

Относно количества дървесина, които ще бъде предложени на процедури за добив и продажба на местни търговци през 2016 г.

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2015

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 02-11-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |