ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Смилян(75)

Дата на публикуване на обявата: 26-02-2015

Лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Годишен доклад за извършен мониторинг на територията на ТП "ДГС-Смилян" за 2014 г.

Дата на публикуване на обявата: 16-02-2015

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг с тайно наддаване в ДГС Смилян(53)

Дата на публикуване на обявата: 04-02-2015

Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Документация за участие    |