ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Заповед за прекратяване - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 20-03-2015

Заповед за прекратяване на открит конкурс с предмет "Сеч, окастряне, разкройване,извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина на склад" в обект №1520, включен в ЛФ за 2015г. - ДГС Смилян

Документация за участие    |    


Изпълнител на открит конкурс с предмет "Възлагане на ЛКД в горски територии държавна собственост на територията на ДГС Смилян" включени в Обект №1

Дата на публикуване на обявата: 20-03-2015

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Смилян(81)

Дата на публикуване на обявата: 04-03-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |