ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Смилян(1501-1510)

Дата на публикуване на обявата: 08-12-2014

Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смилян(1511-1519)

Дата на публикуване на обявата: 08-12-2014

Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Смилян(1501-1504)

Дата на публикуване на обявата: 08-12-2014

Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад

Документация за участие    |