ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Заповед №205 - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 01-07-2016

Класиране от проведен конкурс за обект №1664

Документация за участие    |    


Заповед №206 - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 01-07-2016

Определяне на купувач на прогнозни количества дървесина а обект №1664

Документация за участие    |