ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 29-09-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 29-09-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 01-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |