ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 02-10-2015

Заповед №264 за провеждане на открит конкурс с предмет: Товарене, транспортиране и разтоварваен на дърва за огрев за нуждите на ТП ДГС Смилян - Обект №1

Документация за участие    |    


Съобщение - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 18-09-2015

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2015-2015 г.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 17-09-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |