ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 11-05-2015

относно: сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |    


Обявление

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2015

във връзка с усвояване на пострадала дървесина, в следствие на природното бедствие през м. март 2015 г.

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 15-04-2015

Заповед №104 за прекратяване на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект №1520

Документация за участие    |