ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Класиране от проведен открит конкурс на ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 16-06-2015

Класиране от проведен открит конкурс на ДГС Смилян за обекти №№1579,1580 възлагане добив на дървесина.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 04-06-2015

Заповед №127 за провеждане на открит конкурс за възлагане добив на дървесина - Обекти №1579 и 1580

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 01-06-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |