ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Заповед №240 класиране за обект №1676 - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 23-08-2016

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 23-08-2016

До всички заинтересовани страни относно допълнително инвентаризирани количества дървесина,които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от Наредбата.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Смилян (236)

Дата на публикуване на обявата: 18-08-2016

Заповед №236 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1670, 1671, 1672.

Документация за участие    |