ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101

e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Смилян (282)

Дата на публикуване на обявата: 19-10-2016

Заповед №282 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №1.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Смилян (277)

Дата на публикуване на обявата: 13-10-2016

Заповед №277 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1671.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Смилян (232)

Дата на публикуване на обявата: 13-10-2016

Заповед №232 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1618С.

Документация за участие    |